We are updating our website design to improve the experience on our site.

Kirkebetjeningen Valløby Kirke

Kirketjener og graver Jette Jensen

Telefon: 5629 2314 / 2160 2314

Mail: vallokirke@outlook.dk 

Fri mandag