Medlemskab af folkekirken

Hvis du vil meldes ind i folkekirken, skal du kontakte Kirkekontoret på telefon 5657 7114. 

Hvis du vil meldes ud af folkekirken, skal du kontakte en af præsterne eller Kirkekontoret skriftligt. Du finder mailadresserne under menupunktet "Kontakt" her på siden. Du skal oplyse, hvor du er født og døbt. 

Du skal være opmærksom på, at kirken og dens præster har pligt til at respektere din beslutning om at melde dig ud. Det gælder også den dag, du skal begraves eller bisættes. Vi vil derfor anbefale, at du fortæller dine nærmeste, at du ikke vil begraves fra en kirke eller med en præsts medvirken.

Se mere om udmeldelse på folkekirken.dk