Organister og kirkesangere

Organist Birgit Petersen

Telefon: 2117 5685

Mail: birgiterik17@live.dk

Fri mandag

 

Organist Sidse Hedegren Jensen

Telefon: 42 52 02 05

Mail: organistsidse@gmail.com 

Fri fredag

 

Korleder og kirkesanger Mette From

Mette From er barselsvikar.

Telefon:  6134 1038

Mail: violin_me@hotmail.com