Konfirmation

Kære forældre til børn der går i 7. klasse efter sommerferien 2024

Vi håber at møde jeres børn til forberedelse til konfirmation i 2025.

Tilmelding

I tilmelder jeres barn via undersiden "Tilmelding til konfirmation 2025".

Dato for konfirmation

Læs om valg af dato på undersiden "Hvornår skal mit barn konfirmeres". 

Forberedelse til konfirmation

Forberedelsen foregår onsdage umiddelbart efter 7. klassernes skoletid og halvanden time frem. De fleste dage er vi i Strøby Kirke og Kirkelade.

Vi plejer også at have et aftenarrangement i løbet af efteråret/vinteren i Strøby ligesom vi deltager i konfirmand-event i Roskilde Domkirke.

Læs mere på undersiden "Praktisk om konfirmand-forberedelsen".

Selve konfirmationen

Læs mere om selve festdagen på undersiden "Praktisk om konfirmationen".