Kirkegårdene

 

Ledende graver i Nordstevns Pastorat

Jette Jensen 

Telefon: 21 60 23 14

Mail: vallokirke@outlook.dk