Navngivning

Alle børn skal navngives, inden de bliver seks måneder. For at et barn kan få begge forældres navne, skal begge forældre være registrerede som forældre til barnet.

Navngivning sker enten i forbindelse med barnedåben i kirken, eller ved at du/I navngiver dit/jeres barn digitalt over borger.dk.

Er du/I fritaget for MitID, modtager vi også navngivning på papir.