Fødsel

Når du/I får et barn, sørger jordemoderen for at give besked til kirkekontoret i det sogn, som den biologiske mor bor i. Jeres barn får så tildelt et personnummer.

Kirkekontoret er myndighed på området og registrerer alle nyfødte i sognet, også selv om forældrene ikke er medlemmer af Folkekirken.

Hvis I ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, skal faderen/medmoderen til barnet indenfor 28 dage efter fødslen udfylde og indsende en Omsorgs- og ansvarserklæring. Det gør I med MitID på borger.dk. Hvis erklæringen ikke bliver indsendt indenfor 28 dage, indleder Familieretshuset en faderskabs-/medmodersag.

Hvis I ønsker at indsende en Omsorgs- og Ansvarserklæring før barnets fødsel, kan I også gøre det med MitID på borger.dk