Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Højtider

I Nordstevns Pastorat har vi gudstjenester, der markerer alle højtiderne i Danmark. Lucia, jul, faste, påske, pinse og allehelgen gør vi ekstra ud af. Traditionerne er ikke de samme i vores tre kirker. Vi viderefører i høj grad de traditioner, der er i den enkelte kirke - og ind imellem kommer der en ny til.

Kirkens højtider i Danmark er:

advent - Lucia - jul - sankt Stefans dag - helligtrekonger - fasten - Mariæ bebudelse - påske - store bededag - kristi himmelfart - trinitatis - sankthans - allehelgen.

Alle tre kirker i Nordstevns Pastorat

Fastelavnsgudstjeneste med tøndeslagning. Se Kirkebladet for de enkelte kirkers fejring.

Pinsevandring mellem kirkerne pinsedag: morgensang og en lille én i Valløby kl. 8, gudstjeneste og morgenmad i St. Tårnby kl. 9 og pinsegudstjeneste i Strøby kl. 10.30. Fælles frokost i Kirkeladen. 

Fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag kl. 11.00 i Vallø Slotspark.

Allehelgensgudstjenste med oplæsning af navnene på dem, der er døde i årets løb. Nærmeste pårørende inviteres per brev. Stemningsfuld gudstjeneste der slutter med, at vi bærer lys ud på gravene.

Strøby Kirke

Aftengudstjeneste skærtorsdag med måltid under gudstjenesten. NY TRADTION 2023.
Luciagudstjeneste søndagen efter Luciadag. Pigekoret medvirker. 

Valløby Kirke

Langfredags gudstjeneste er en aftengudstjeneste kl. 19 i Valløby. 

St. Tårnby Kirke

Aftengudstjeneste skærtorsdag med spisning i forsamlingshuset bagefter
Hvededagsgudstjeneste aftenen før St. Bededag med varme hveder i våbenhuset.