We are updating our website design to improve the experience on our site.

Kirkebetjeningen Store Tårnby Kirke

Kirketjener og graver Sanne Hansen

Telefon: 5626 0022 / 2011 8804

Mail: storetaarnbykirke@gmail.com

Fri mandag