We are updating our website design to improve the experience on our site.

Kirkebetjeningen Strøby Kirke

Kirketjener Gitte Andersen

Mobil: 9243 5588

Mail: gmra65@hotmail.com

Fri fredag

Graver John Nielsen

Telefon: 5657 7484

mail: johnstroebykirke@gmail.com