We are updating our website design to improve the experience on our site.

Fødsel

Når et barn er født, meddeler jordemoderen dette digitalt til mors bopælssogn. Ugifte forældre vil derefter modtage et brev fra sognets personregisterfører om, hvordan de videre skal forholde sig vedrørende omsorgs- og ansvarserklæring. En sådan skal indgives digitalt på www.borger.dk til moderens bopælssogn senest 14 dage efter fødslen.

Har I spørgsmål vedrørende fødsel, kan henvendelse ske til kirkekontoret.