Efter to måneders total nedlukning pga. den igangværende Corona-epidemi åbner
kirkerne på Nordstevns igen. Det er første gang i historien, at vi som kirke har måtte
lukke i så lang tid, og vi må bare konstatere, med teaterchef Kasper Holtens ord: ”Vi
står for alt det modsatte af det, som Corona påtvinger os som mennesker og som
samfund. Et teater står for fysisk nærvær og fællesskab.” Kirken står for fysisk
nærvær og fællesskab, og vi glæder os derfor også meget til den forestående og
forsigtige genoplukning.
Vi fastholder de gudstjenester der står annonceret i Kirkebladet og på vores
hjemmeside. Anden pinsedag rykkes gudstjenesten fra Boesdal Kalkbrud til Valløby
kl. 10:30. Vi sidder med god afstand i kirken, inventaret renses mellem brug og
nadveren vil blive uddelt på en forsvarlig måde. Kirkekaffe mv. må vi vente med til
der bliver meldt nye regler ud. Vi glæder os til at fylde kirkerne med ord og sang og
fællesskab. Det har vi savnet.
Første gudstjeneste er Kristi Himmelfartsdag torsdag 21.maj kl. 10:30 i Valløby kirke
ved Janne Ortved Melcher. Der er mulighed for at bestille kirkebil. Billedet er af
minikonfirmandernes Kristi Himmelfarts boller i 2019.

 

Præsterne står til rådighed for alle henvendelser:

 

Janne Melcher jorm@km.dk /tlf. 23490966 og Kirstine Arendt kjar@km.dk /tlf. 29795152.

 

Strøby Kirke – arbejder på kirkegården

I efteråret 2019 udføres jordarbejder på arealet omkring Strøby Kirke, hvilket vil have betydning for færdsel på kirkegården for besøgende.

Arbejdsområdet vil være afspærret og hovedadgangen vil alene være anvendt til arbejdsadgang til byggepladsen.

Besøgende til kirkegården henvises til at anvende den nordlige adgang, vest for hovedindgangen, samt adgangen fra bygaden. Det bliver lidt mere besværligt som besøgende at finde rundt på kirkegården under arbejderne, men vi håber på gæsternes forståelse. Byggeledelsen henstiller, at afspærringerne respekteres.

Terrænet omkring kirken sænkes ca. 40 cm ved kirken med fald til dybdepunkter i terrænet, for at sikre bortledning af regnvand fra kirken, og for at sikre at kirkegulvet fremtidigt bliver beliggende over omgivende terræn. Terrænsænkningen sikrer fremtidig niveaufri adgang til kirken, både ved våbenhus og sideskib.

Efter terrænsænkningen vil kirken være omgivet af græsplæne med enkelte solitære træer.

Terrænsænkningen medfører, at højdeforskelle skal optages mellem de tilstødende gravsteder og de sænkede arealer.

Ved gravearbejderne optages alle hække omkring det sænkede areal mod gravstederne, og der nedsættes en stålpladekant, for optagelse af højdeforskellen. Foran stålpladen i det sænkede areal plantes en ny takshæk, som efter få år skjuler stålpladen.

Visse gravsten på urnegrave sænkes beskedent til nyt terrænniveau.

Alle arbejder i denne forbindelse udføres med størst mulig hensyntagen til gravstederne, og ved arbejdets afslutning retableres gravstederne, så stålpladerne ikke er synlige, og planter og gravsten er genplaceret som nu.

Vi håber på forståelse for de nødvendige midlertidige indgreb omkring gravstederne.

 

Nordstevns Pastorats Menighedsråd

Arkitekterne KØGE - Per Fløe Nielsen - byggeleder

 

 

 

Kirkebladet april, maj og juni 2020